3.235.172.213

Observations for Taiwan


 Nations:

Cloud Cover

03:05 (local time) / 19:05 UTC / Time zone: UTC+8

Kaohsiung Intl. / 9 mWuchia Observato / 5 mSungshan-Taipei / 6 mTaipei Taoyuan / 33 mIshigakijima Island / 7 mMiyakojima Islan / 41 mShimoji-Shima Island / 16 mShan-Tou / 3 mXiamen / 139 mYonagunijima Island / 36 mIshigakijima Island / 7 mMiyakojima Island / 41 mChangting / 311 mZhang Ping / 203 mJiuxian Shan / 1651 mPingtan / 31 mTaibei / 9 mPengjia Yu / 102 mMei Xian / 84 mXiamen / 139 mTaizhong / 78 mShantou / 3 mTainan / 14 mHengchun / 24 mTaidong / 10 mLan Yu / 325 mDongsha / 6 mItbayat Island / 124 mBasco Radar Site / 12 mIriomotejima Island / 9 m
Observations for Taiwan
Observations for Taiwan
Archive (24 hours)


More parameters
Temperature [°C]
Dewpoint [°C]
Humidity [%]
Absolute humidity [g/m3]
Cloud cover [1/8]
Air pressure [hPa]
Windspeed [km/h]
Gust [km/h]
Wind direction

Cloud cover [1/8]
   >= 7
   5 to 6
   3 to 4
   1 to 2
   0