44.192.79.149

Observations: Weather station

No data for Metar station Ekofisk-Oil-Pltf (ENEK) available!


Weather station in the area

Ekofisk Oil Platform (SYNOP 014000)
Ekofisk Oil Pltfrm (SYNOP 014033)Similar station names

Weatherstation Ekofisk-Oil-Pltfrm (SYNOP 014033)
Weatherstation Ekofisk-Oil-Platform (SYNOP 014000)