3.225.221.130

Observations: Weather station

No data for Synop station Irtyssk (298070) available!


Weather station in the area

Ertis (SYNOP 298070)
Ertis (SYNOP 298070)
Ertis (SYNOP 298070)Similar station names

Weatherstation Irkutsk (METAR UIII)
Weatherstation Irkutsk (SYNOP 307910)
Weatherstation Irkutsk (SYNOP 307100)
Weatherstation Sanikiluaq-Airport (METAR IATA_YSK)
Weatherstation Iliysk (SYNOP 368370)
Weatherstation Bratsk (SYNOP 303090)
Weatherstation Bratsk (SYNOP 303070)