3.236.121.117

Observations: Weather station

No data for Metar station Shenzhen (ZGSZ) available!


Weather station in the area

Shenzhen (SYNOP 594930)
Hong Kong Ro (METAR HKRO)
Hong Kong Ro (SYNOP 450040)
Royal Observatory (SYNOP 450050)
Hong Kong Airport (SYNOP 450070)
Chek Lap Kok (SYNOP 450310)
Lau Fau Shan (SYNOP 450320)
Ta Kwu Ling (SYNOP 450330)
Sha Tin (SYNOP 450340)
Hong Kong Intl. (METAR VHHH)Similar station names

Weatherstation Shenzhen (SYNOP 594930)
Weatherstation Yumenzhen (SYNOP 524360)
Weatherstation Zhenghe (SYNOP 587300)
Weatherstation Xifengzhen (SYNOP 539230)
Weatherstation Sheng-Shang (SYNOP 584730)
Weatherstation Shenyang (SYNOP 543420)
Weatherstation Shangzhi (SYNOP 509680)
Weatherstation Sahsenem (SYNOP 383830)
Weatherstation Chenzhou (SYNOP 579720)