3.239.59.31

Observations: Weather station

No data for Metar station Sorvaag-Vagar (EKVG) available!


Weather station in the area

Sorvaag/Vagar (SYNOP 060100)
Sorvaag/Vagar (SYNOP 060100)
Sorvaag/Vagar (SYNOP 060100)
Thorshavn (SYNOP 060110)Similar station names

Weatherstation Sorvaag-Vagar (SYNOP 060100)