3.239.59.31

Observations: Weather station

No data for Metar station Vilnius-Intl. (EYVI) available!


Weather station in the area

Vilnius (SYNOP 267300)
Vilnius (SYNOP 267300)
Vilnius (SYNOP 267300)Similar station names

Weatherstation Vilnius (SYNOP 267300)
Weatherstation Viru-Viru-Intl-A (METAR SLVR)