3.236.241.39

Observations: Weather station

No data for Synop station Kamensk-Sahtinskij (345350) available!


Weather station in the area

Kamensk-Sahtinskij (SYNOP 345350)
Kamensk-Sahtinskij (SYNOP 345350)
Kamensk-Sahtinskij (SYNOP 345350)
Sahty (SYNOP 346350)Similar station names

Weatherstation Kamensk-Uralskij (SYNOP 284490)