3.236.241.39

Observations: Weather station

No data for Synop station Kemionsaari-Kemio-Kk (029060) available!


Weather station in the area

Kaarina Yltoinen (SYNOP 028280)
Kaarina Yltoinen (SYNOP 028280)
Kaarina Yltoinen (SYNOP 028280)
Salo Karkka (SYNOP 027560)
Hanko Russaro (SYNOP 029820)
Hanko Tulliniemi (SYNOP 027460)
Hanko Tvarminne (SYNOP 027500)Similar station names

Weatherstation Kemionsaari-Vano (SYNOP 027430)